همکاری با ماهر پاکان

شـرکت ماهر پاکان در راستای تامین نیروی انسـانی مورد نیاز خود در رمینه های مختلف فعالیت شـرکت از نیروهای متخصص و متعهد در شرق گیلان دعوت به همکاری می نماید, علاقه مندان میتوانند رزومه فعالیت و سوابق شعلی خود را از طریق ایمیل Contact@maherpakan.ir ارسال نمایند.